A Polgár Judit Módszer óvodák számára fejlesztett változata a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, mely a sakk szabály- és eszközrendszerét kiterjeszti a képességfejlesztés minden területére.


A program segítségével a pedagógusok hatékonyan fejleszthetik a gyermekek figyelmét, memóriáját, logikus gondolkodását, problémamegoldó képességét, matematikai és szövegértési kompetenciáit. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével megalapozzák a digitális világra történő felkészülést. A Sakkpalota képéhez kapcsolódó mesék és sakkrímek segítségével pedig fejleszteni tudják az anyanyelvi képességeket. A speciális óvodai eszközök a mozgásfejlesztésre is megoldást kínálnak. Ezáltal az óvodás korú gyermekek eredményesen felkészíthetők az iskolakezdésre.


A fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges sakkelméleti ismereteket, módszertani megoldásokat és a programhoz kapcsolódó óvodai foglalkozások gyakorlati megvalósításához szükséges tudást pedagógus továbbképzéseink elvégzésével sajátíthatják el.


Választható továbbképzések:

 • online kurzus (10 órás)
 • kontaktórás képzés (10 órás)
 • blended képzés (30 órás)

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438

Részletesebb információk a képzésekről

A Polgár Judit Sakk Alapítvány óvodások számára kidolgozott Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programja kiválóan alkalmas óvodás korú gyermekek fejlesztésére óvodai csoportfoglalkozások keretében.

A továbbképzések legfőbb célja, hogy megismertessék a pedagógusokkal

 • hogyan használják a sakkot eszközként komplex fejlesztésre az óvodai nevelésben
 • hogyan készítsék fel a Sakkjátszótér Programon keresztül a gyerekeket az iskolaérettségi kritériumoknak való megfelelésre
 • hogyan segíti a sakk a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságát
 • hogyan fejleszti a figyelmet, a memóriát, a logikus és kreatív, valamint a problémamegoldó gondolkodást, a szövegértést, a matematikai képességeket, a téri tájékozódást és egyéb, az iskolakezdés szempontjából fontos képességeket
 • hogyan formálja a szociális készségeket, a testképet, az önértékelést, a személyiséget
 • hogyan lehet beépíteni az óvodai életbe a Sakkjátszótér Program elemeit, és komplex tevékenységeket végezni egy-egy óvodai foglalkozás keretében

A program kialakítása során az iskolakezdés szempontjából fontos fejlesztési területek kerültek a fókuszba:

 • Motoros képességek fejlesztése. A Sakkjátszótér Program tevékenységei során különböző mozgásos tevékenységeket végeznek a gyerekek. Ezek a mozgásos tevékenységek sokszor komplex formában valósulnak meg. Egy-egy játék végrehajtása közben a különböző mozgásformák összerendeződnek és kiegészülnek egyéb fejlesztési területekre vonatkozó instrukciókkal pl. téri tájékozódás vagy memóriafejlesztés. A foglalkozások során a kisgyermekek megtanulják szabályozni a mozgásvágyukat, és összehangolni a mozgásukat egy dinamikusan változó térbeli környezetben. Közben formálódik a testtudatuk, megerősödik a téri tájékozódási képességük síkban és térben egyaránt. Fejlődik a szem-kéz koordinációjuk, a grafomotorikus képességük. A foglalkozásokon a nagymozgások és a finommotorikus mozgások dinamikusan váltakoznak, és komplex fejlesztést tesznek lehetővé a motorikus képességek terén.

 • Értelmi képességek fejlesztése. A figyelemkoncentráció, a figyelem felkeltése és megtartása az egyik legnehezebb feladat egy óvodás korú gyermek számára. A Sakkjátszótér Program olyan motiváló környezetet és eseménydús szituációkat teremt sajátos mesevilágával és a sakkjáték szabályrendszerével, mellyel ez a fejlesztés eredményesen megvalósítható. A gyermekek feladattudata, szabálykövető magatartása fokozatosan alakul ki a tevékenységek végzése közben. A közös játék során mintázatokat figyelnek meg a gyerekek, szabályokat ismernek fel, ezek alapján logikus következtetések fogalmaznak meg. A bábokhoz rendelt számértékek alapján matematikai műveletek alapozása történik, azaz a számolási készség és a számfogalom fejleszthető. A helyzetek elemzése során fejlődik a kreatív gondolkodás és a problémamegoldó képesség.

 • Anyanyelvi képességek fejlesztése. A szövegértés, szövegalkotás és a szókincsfejlesztés a Sakkpalota meséinek, világának a segítségével, a palota lakóinak történeteivel, illetve a feladatgyűjtemények szövegértést fejlesztő kérdéseinek segítségével könnyedén megoldható. A gyerekek szívesen ismerkednek meg és azonosulnak is a Sakkpalota lakóival. Történetalkotásuk során fejlődik a szókincsük, a kifejezőkészségük. A feladathelyzetek közben értelmezik a komplex feladatokat, beszédértésük is egyre jobb lesz. Szívesen, örömmel nyilvánulnak meg egy-egy szituáció értelmezése közben.

 • Érzelmi-akarati képességek fejlesztésével kapcsolatosan elmondható, hogy a programban résztvevő gyermekek feladattudata erősödik, cselekedetei egyre tudatosabbak lesznek, betartják és betartatják a szabályokat, problémák esetén a megoldást keresik, a sikert és a kudarcot többször átélik és reálisan kezelik, az alapérzelmeket felismerik és tudatosan kezelik, megtanulnak érzelmeket átadni és kapni.

 • Szocializációs képességek fejlesztésére a Sakkjátszótér óvodai foglalkozások keretében sok alkalom adódik. A párban, csoportban, sötét-világos seregben résztvevő gyermekek összefogása, kooperációja során valósulnak meg eredményesen ezek a fejlesztések. Játék közben sokszor összehangolt mozgásra, együttműködésre van szükség.

További információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.