Kurzus ismertető


Akkreditált, 30 órás blended képzés óvodapedagógusok számára, amelyen a motivációra és a játékra építő, az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás kialakítására alkalmas Sakkjátszótér Képességfejlesztő Programot ismerhetik meg a résztvevők. A programon belül az algoritmikus gondolkodás fejlesztése megalapozza a gyermekek felkészülését a digitális világra. A program “szívét” jelentő, egyedi világú Sakkpalotához kapcsolódó mesék és sakkrímek segítségével az anyanyelvi képességek fejleszthetők, míg a program speciális óvodai eszközei a mozgásfejlesztésre is megoldást kínálnak.
A Sakkjátszótér Programmal az óvodás korú gyermekek eredményesen felkészíthetők az iskolakezdésre.

A képzésről röviden
Célcsoport: óvodapedagógusok és fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok (logopédus, fejlesztő pedagógus)
A részvétel feltétele: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
A képzésbe bevonható résztvevők száma: 10–35 fő
Cél: az óvodapedagógusok ismerjék meg a Polgár Judit Módszer alapját képező képességfejlesztő sakk óvodás korú gyermekeknek szóló Sakkjátszótér Programját,

 • annak nevelési, fejlesztési és tehetségfejlesztő eszközei által nyújtott lehetőségeket az óvodai nevelésben,
 • a sakkozás személyiségformáló hatását, a sakkoktatás során fejleszthető képességeket.

A továbbképzés tanulási időszükséglete órában: 30 óra = 1 nap (jelenléti 8 óra) + 4 hét (távoktatás 22 óra)
Részvételi díj: 80 000 Ft
A képzés befizetésének módja: átutalással, a lenti bankszámlaszámra
JPF World Kft.
11707110 - 20004006 - 00000000
Kérjük, hogy a közlemény rovatba az alábbi adatokat írják be: „SJblended+ saját név”

A kurzus szervezője biztosítja a résztvevők számára

 • A kurzus jelenléti szakaszához szükséges eszközöket:
  • színes sakkfigura készlet és sakktábla,
  • Sakkpalota babzsák szett (32db),
  • óvodai Sakkpalota mágneslap,
  • nagy sakkfigura készlet (32 db),
  • óriás sakkszőnyeg,
  • óvodai Sakkpalota poszter,
  • Sakkpalota egyszerű figurák,
  • Sakkpalota dobókocka,
  • óvodai Sakkpalota puzzle,
  • Sakkpalota dominó,
  • Sakkpalota plüss család,
  • Sakkpalota kártya,
  • Sakkpalota dekoráció,
  • Sakkpalota nyomdaszett.
 • A Polgár Judit Módszer online kurzus felületén a komplett távoktatói anyagot, a Résztvevői munkafüzetet és a felület felhasználói útmutatóját.
 • Konzulensi támogatást a képzés alatt.
 • A képzés elvégzéséhez szükséges szakirodalmakat, melyeket a kurzus díjának befizetését követően, a jelenléti napon kap meg a résztvevő

!!! Jelentkezés

 • A jelentkezés módja: online regisztrációs felületen
 • Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segít eligazodni:
 • A tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a részvételt.
 • Az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, valamint időtartama a 120 órás kötelező képzésben 30 órában beszámítható, amiről a szervező tanúsítványt állít ki.

A program rövid összefoglalása
A Polgár Judit Módszer óvodák számára fejlesztett változata a Sakkjátszótér Képességfejlesztő Program…

 • a sakk szabály- és eszközrendszerét alkalmazza a képességfejlesztés minden területén,
 • az életkori sajátosságok figyelembevételével, komplex megoldást nyújt az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, és felkészíti őket az iskolakezdésre,
 • az “Óvodai nevelés országos alapprogramjához” illeszkedik,
 • gyermekközpontú nevelési elvek mentén épül fel, módszertana is követi ezt a megközelítést,
 • fókuszában az általános képességfejlesztés áll. Az óvodás korú gyermekek célzott fejlesztése a Sakkpalota mesés világában történik, amely komplex módon segíti a fejlődést, növeli annak ütemét és intenzitását. A fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges sakkelméleti ismeretek, módszertani megoldások és a programhoz kapcsolódó óvodai foglalkozások gyakorlati megvalósításához szükséges tudás az óvodapedagógusok számára kidolgozott képzésen sajátíthatók el.

Részletesen a képzésről
A képzés két modulból, jelenléti és a távoktatási részből, összesen 8 egységből áll. A kurzus jelenléti része (1 nap / 8 óra) a képzők irányításával, a távoktatási része (4 hét / 22 óra) konzulensi támogatással, egyéni haladási ütemben, e-learning formában, ezen a felületen zajlik. A képzési anyag több mint 40 tutorial videójának segítségével a résztvevők élethű szituációkban láthatják a fejlesztés megvalósíthatóságát a gyakorlatban.

A képzés alapját, az óvodáskorú gyermekek komplex fejlesztését a Sakkjátszótér Programmal végző óvodapedagógusok rendelkezésére álló többegységes tananyag adja, amelynek alkalmazása során a pedagógusok hatékonyan fejleszthetik a gyermekek

 • figyelmét,
 • memóriáját,
 • logikus gondolkodását,
 • problémamegoldó képességét,
 • matematikai és szövegértési kompetenciáit.

A képzés tananyagának feldolgozása a jelenléti részben előadáson és gyakorlati módon, a távoktatási modulban pedig szöveges formátumban, valamint videók és távoktatási játékok révén történik. A képzés során a tananyag feldolgozását

 • 3 konzultáció, csoportos és személyes kommunikáció online felületen a konzulenssel,
 • a csoporttársak történő fórumozás,
 • minden egységnél önellenőrzéssel megoldható gyakorló feladatok segítik.

A tanfolyami egységekhez kötődő beadandó feladatok, tesztek elvégzése és szükség szerinti elküldése a konzulensnek kötelező eleme a tanfolyam sikeres elvégzésének!

Záróteszt
A képzés végén a résztvevő 32 kérdéses feleletválasztós zárótesztet old meg, melynek kérdései az ismeretek elsajátítására és a program gyakorlati megvalósítására vonatkoznak.
!!! Ha a résztvevő nem teljesíti a képzés ideje alatti, az egységek elsajátításához tartozó ellenőrző teszteket és beadandó feladatokat, a záróteszt nem tölthető ki!

 • A záróteszt értékelési szempontjai: a helyes válasz 1 pontot ér, rossz válasz esetén nem jár pont.
 • A teszt kitöltésére 30 perc áll rendelkezésre.
 • A záróteszt maximális pontszáma 32 pont, sikeres teljesítéséhez 24 pont (75%) szükséges.
 • A teszteket a keretrendszer automatikusan értékeli.
 • A konzulensek rövid szöveges értékelést adnak online felületen a teszt benyújtását követő 1 héten belül.
 • Három eredménytelen próbálkozás után a konzulensektől lehet új lehetőséget kérni.

A képzésen megszerezhető maximális pontszám 120 pont, a tanfolyam teljesítéséhez 90 pont (75%) szükséges. Minősítés: megfelelt, nem felelt meg.
A tanfolyam zárása és a tanúsítványok kiküldése a képzés kezdetétől számítva a 6. hét végéig valósul meg.

A képzésen való részvétel technikai feltételei minden résztvevő számára

 • Jelenléti szakasz: jegyzettömb, íróeszköz.
 • Távoktatási szakasz: a résztvevők biztosítanak a képzés anyagának elsajátításához jegyzetfüzetet, íróeszközt, számítógépet vagy laptopot internet hozzáféréssel, kamerával és mikrofonnal.

Kapcsolattartás
A képzés szervezője elektronikus úton tartja a kapcsolatot a résztvevőkkel. A képzéssel kapcsolatos útmutatót, a képzési anyag kapcsán a hozzáféréséhez szükséges információkat, a tananyag elsajátításához szükséges időtartam meghatározását, valamint a javasolt egyéni haladási tervet a képzés megkezdése előtt, e-mailben kapják meg a jelentkezők.
Az útmutatóban található az egyén tanulását támogató és a teljesítményét értékelő konzulensek elérhetősége és a kapcsolattartás módja.
A tanfolyamnyitó 1. napon (a jelenléti képzési napon) a megjelenés kötelező. A többi konzultáción történő részvétel egyéni döntés alapján történik.

Tanúsítvány
A képzés szervezője a képzés elvégzését követően és sikeres záróteszt esetén letölti a tanúsítványt a FAR rendszerből, amit elektronikus úton juttat el a résztvevőnek. A képzés lezárását követően a résztvevők elégedettségi kérdőívet töltenek ki online, anonim módon, amit a képzés szervezője készít el.


Alapítási kérelem nyilvántartási száma: A/10267/2021
Az alapítási engedély száma: 2/6/2022
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438

Időbeosztás


A tananyag feldolgozásának időbeosztása

  Témakörök

A feldolgozáshoz szükséges idő

I. MODUL (JELENLÉTI SZAKASZ)
1. Általános ismertető egység Általános ismertetés a képzés felépítésére, megismerésére vonatkozóan 🕐 2 óra
1.1 A képzés felépítése, tematikája 🕐 1½ óra

1.2 A Sakkjátszótér felépítése, fejlesztési, alkalmazási területei

🕐 ½ óra
  Szóbeli ellenőrzés  
2. Gyalog egység A Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program bemutatása 🕐 3½ óra
2.1 Fejlesztési célok 🕐 ½ óra
2.2 Eszközrendszer  🕐 1½ óra
2.3 A Sakkjátszótér program támogató szolgáltatásai 🕐 ½ óra
2.4 Felkészülés az iskolára a Sakkjátszótér programmal 🕐 ½ óra
2.5 Szakmai együttműködés, segítségnyújtás  🕐 ½ óra
  Papír alapú feleletválasztós teszt
3. Huszár egység Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program bevezetése az óvodai csoportokba 🕐 4½ óra
3.1 Játékok ajánlása a Sakkpalota sakk készlet bevezetéséhez  🕐 ½ óra
3.2 Játékok ajánlása a Sakkpalota babzsák szett bevezetéséhez  🕐 ½ óra
3.3 Játékok ajánlása az Ovis Sakkpalota poszter bevezetéséhez  🕐 ½ óra
3.4 Játékok ajánlása az Ovis Sakkpalota mágneslap bevezetéséhez  🕐 ½ óra
3.5 Játékok ajánlása az Ovis Sakkpalota puzzle bevezetéséhez  🕐 ½ óra
   Feleletválasztós teszt a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén
II. MODUL (TÁVOKTATÁS SZAKASZ)
4. Futó egység

A Kalandozások a sakktáblán c. kötet feldolgozása – A Sakkpalota csodálatos mesevilága

🕐 6½ óra
4.1 Sakk játék kialakulásának története 🕐 ½ óra
4.2 A Sakkpalota meséje  🕐 ½ óra

4.3 Az 1. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 5-6.o.)

 🕐 ½ óra

4.4 A 2. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 7-8.o.)

 🕐 ½ óra
4.5 A Sakkpalota életkép bemutatása  🕐 ½ óra

4.6 A 3. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 9-10-11.o.)

🕐 ½ óra

4.7 A 4. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 12-13.o.)

 🕐 ½ óra
4.8 A Sakkpalota lakói  🕐 ½ óra

4.9 Az 5. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 14-16.o.)

 🕐 ½ óra

4.10 A 6. foglalkozás videó megtekintése 
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 17-19.o.)

 🕐 ½ óra
4.11 Tájékozódás a Sakkpalotában  🕐 ½ óra
 

4.12 A 7. foglalkozás videó megtekintése 
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 16-17-.o.)

🕐 ½ óra

4.13 A 8. foglalkozás videó megtekintése 
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 23-27.o.)

🕐 ½ óra
   Feleletválasztós teszt a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén 
1. KONZULTÁCIÓ

A távoktatási keretrendszer: https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu  BigBlueButtonBN felületén keresztül

5.Bástya egység A Sakklépések c. kötet feldolgozása - Sakkbáb ismeret 🕐 4½ óra 
5.1 A Sakklépések című kötet bemutatása  🕐 ½ óra
5.2 Cikcakk sakk dal  🕐 ½ óra
5.3 A bástya  🕐 ½ óra
5.4 A futó  🕐 ½ óra
5.5 A vezér  🕐 ½ óra
5.6 A király  🕐 ½ óra
5.7 A huszár  🕐 ½ óra
5.8 A gyalog  🕐 ½ óra
5.9 Az alapállás  🕐 ½ óra
   Beadandó feladat a tanultak alkalmazására vonatkozóan
6. Vezér egység A Sakk és matt c. kötet feldolgozása 🕐 5 óra
6.1 A Sakk és matt című kötet bemutatása 🕐 ½ óra 
6.2 A bástya sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 4.-9.o.)  🕐 ½ óra
6.3 A futó sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 10.-17.o.)  🕐 ½ óra
6.4 A huszár sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 18.-23. o.)  🕐 ½ óra
6.5 A vezér sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 24-29 o.)  🕐 ½ óra
6.6 A gyalog sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 30.-35.o.)  🕐 ½ óra
6.7 Hogyan háríthatja el a király a sakkot? (Sakk és matt című élménykönyv 36.-43.o.)  🕐 ½ óra
6.8 Sakk vagy Matt? (Sakk és matt című élménykönyv 44.-57.o.)  🕐 ½ óra
6.9 Patt helyzet (Sakk és matt című élménykönyv 58.-65.o.)  🕐 ½ óra
6.10 Döntetlen (Sakk és matt című élménykönyv 66.-73.o.)  🕐 ½ óra
   Beadandó feladat a tanultak alkalmazására vonatkozóan
2. KONZULTÁCIÓ

A távoktatási keretrendszer: https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu BigBlueButtonBN felületén keresztül 

7. Király egység Irány az iskola! -  Óvodából iskolába, a Sakkjátszótérről a Sakkpalotába 🕐 4½ óra  
7.1 Az iskolai életmódra, a tanulásra való felkészítés 🕐 1½ óra
7.2 Mit nevezünk iskolaérettségnek? 🕐 1½ óra
7.3 Az iskolára való felkészítés lehetőségei a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programmal 🕐 1½ óra
   Beadandó feladat a tanultak alkalmazására vonatkozóan 
8. Sakkjátszótér egység Elméleti és gyakorlati ismeretek a program alkalmazására vonatkozóan 🕐 1½ óra  
8.1 A program elemeinek pedagógiai célzatú felhasználhatósága  🕐 1 óra
8.2 Differenciálás lehetőségei a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programban  🕐 ½ óra
   Felkészülés a zárótesztre
3. KONZULTÁCIÓ A tananyag összefoglalása, felkészülés a zárótesztre, a résztvevőktől történő elköszönés A távoktatási keretrendszer: https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu  BigBlueButtonBN felületén keresztül  
Záróteszt kitöltése 5. hét végéig
A teszteket a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu keretrendszer automatikusan értékeli. A konzulensek egy-egy mondatos szöveges értékelést adnak a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén keresztül. 6. hét végéig
Tanfolyamzárás, tanúsítványok kiküldése 6. hét végéig
A tantárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges időtartam 🕐 30 óra = 1 nap (jelenléti 8 óra) + 4 hét (távoktatás 22 óra) 
Megjegyzés: A tanfolyamnyitó 1. napon (jelenléti képzési napon) a megjelenés kötelező. A konzulensek személye és elérhetőségük a nyitó konzultáción kerül kihirdetésre.  

Regisztráció és időpontok


A következő blended 30 órás, az “Óvodáskorú gyermekek komplex fejlesztése a Sakkjátszótér programmal” képzés kezdő időpontja:

2023. augusztus 26. A kurzus időtartama 1 nap jelenléti (8 óra) és 4 hét távoktatás (22 óra), azaz szeptember 22-ig kell elvégezni. A regisztráció és a kurzus részvételi díjának befizetési határideje: 2023. augusztus 17.

Fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet tanulni, a kurzus ideje alatt folyamatosan hozzá lehet férni a tananyaghoz, a feladatokhoz. A tanulás ideje és ütemezése tetszés szerint alakítható, egyéni ütemben történik.

A képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Regisztráció itt!

Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival!