Kurzus ismertető


Óvodáskorú gyermekek komplex fejlesztése a Sakkjátszótér programmal

A Polgár Judit Sakk Alapítvány akkreditált, 30 órás blended képzést dolgozott ki az óvodapedagógusok számára, ahol a Sakkjátszóteret, mint általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás kialakítására alkalmas motivációs programot ismerik meg a jelentkezők.

A továbbképzés tanulási időszükséglete órában: 30 óra = 1 nap (jelenléti 8 óra) + 4 hét (távoktatás 22 óra) A kurzus díja: 70.000 Ft

A képzés befizetésének módja:
Átutalással a következő bankszámlaszámra:
JPF World Kft.
OTP Bank
11707110 - 20004006 - 00000000
Kérjük, a közlemény rovatba írják be, hogy „SJblended+Saját név”

A jelentkezés módja: Az online regisztrációs felületen.
Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segíthet:


Az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, valamint időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

A továbbképzés célcsoportja: Óvodapedagógusok és fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok (logopédus, fejlesztő pedagógus)
A továbbképzésen való részvétel feltétele: Egyetemi vagy főiskolai végzettség
A képzésbe bevonható résztvevők száma: (min.- max.) 10– 35 fő

A továbbképzés célja:

A továbbképzés legfőbb célja, hogy az óvodapedagógusok ismerjék meg a Polgár Judit Módszer alapját képező képességfejlesztő sakk, óvodás korú gyermekeknek szóló Sakkjátszótér Programját,

  • mint nevelési, fejlesztési és tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőséget az óvodai nevelésben
  • a sakkozás személyiségformáló hatását, a sakkoktatás során fejleszthető képességeket.

Alapítási kérelem nyilvántartási száma: A/10267/2021
Az alapítási engedély száma: 2/6/2022
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438

A program rövid összefoglalása

A Polgár Judit Módszer óvodák számára fejlesztett változata a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program, mely a sakk szabály- és eszközrendszerét kiterjeszti a képességfejlesztés minden területére. Az életkori sajátosságok figyelembevételével, komplex megoldást nyújt az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, és felkészíti őket az iskolakezdésre. Óvodai nevelés országos alapprogramjához illeszkedő Sakkjátszótér program gyerekközpontú nevelési elvek mentén épül fel, módszertana is követi ezt a megközelítést. A program fő fókuszát az általános képességfejlesztés adja. Az óvodás korú gyerekek célzott fejlesztése a Sakkpalota mesés világában történik adva egy olyan komplex irányt, mely a fejlődés ütemét és intenzitását sokszorosára emeli. A fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges sakkelméleti ismereteket, módszertani megoldásokat és a programhoz kapcsolódó óvodai foglalkozások gyakorlati megvalósításához szükséges tudást elsősorban az óvodapedagógusok számára kidolgozott képzés elvégzésével sajátíthatják el.

A blended programcsomag feldolgozása egy része jelenléti (8 óra), a másik része távoktatás során (22 óra) konzulensi támogatással, egyéni haladási ütemben történik. A kurzus jelenléti része a képzők irányításával, a távoktatási része egyéni haladási ütemben, a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén. Specialitása a képzési anyagban megtalálható több, mint 40 db videófelvétel, melyeken a résztvevők életszerű szituációkban láthatják a fejlesztés megvalósíthatóságát a gyakorlatban.

Két modulra tagolódik, a jelenléti és a távoktatási részre. A modulokat összesen 8 egységre bontottuk.

Alapja az óvodáskorú gyermekek komplex fejlesztését a Sakkjátszótér programmal végző óvodapedagógusok rendelkezésére álló többegységes tananyag a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületen, mely alkalmazása során pedagógusok hatékonyan fejleszthetik a gyermekek figyelmét, memóriáját, logikus gondolkodását, problémamegoldó képességét, matematikai és szövegértési kompetenciáit. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével megalapozzák a digitális világra történő felkészülést. A Sakkpalota képéhez kapcsolódó mesék és sakkrímek segítségével pedig fejleszteni tudják az anyanyelvi képességeket. A speciális óvodai eszközök a mozgásfejlesztésre is megoldást kínálnak. Ezáltal az óvodás korú gyermekek eredményesen felkészíthetők az iskolakezdésre.

A képzésen résztvevők számára az új anyagok feldolgozása a jelenléti rész megvalósításában előadás és gyakorlati résszel, a távoktatási modulban szöveges formátumban, valamint videófelvételek és távoktatási játékok formájában állnak rendelkezésre. A képzés során 3 konzultáció, a konzulenssel való csoportos és személyes kommunikáció a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületen, valamint fórumozás a csoporttársakkal segíti a tananyag feldolgozását. Minden egységnél önellenőrzéssel megoldható gyakorló feladatok teszik lehetővé az ismeretek elmélyítését. A tanfolyami egységekhez kötődő beadandó feladatok, tesztek elvégzése kötelező eleme a tanfolyam sikeres elvégzésének. A továbbképzés hossza/időtartamát (a jelenléti, 8 órás (1 nap) és a 22 órás távoktatás (4 hét)) követően a résztvevő zárótesztet old meg, mely elméleti és gyakorlati ismeretek számonkérése a program alkalmazására vonatkozóan, 32 kérdéses feleletválasztós teszt formájában.

A továbbképzés befejezését követően, a résztvevő 32 kérdéses feleletválasztós zárótesztet old meg. A teszt kérdései az ismeretek elsajátítására és a program gyakorlati megvalósítására vonatkoznak.

Értékelési szempontok: A helyes válasz 1 pontot ér. Rossz válasz esetén nem jár pont. A teszt megoldására 30 perc áll rendelkezésre. 3-szori eredménytelen próbálkozás után a konzulensektől lehet új lehetőséget kérni. A teszteket a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu keretrendszer automatikusan értékeli. A konzulensek egy-egy mondatos szöveges értékelést adnak a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén keresztül a teszt benyújtását követő 1 héten belül.

Ha a résztvevő nem teljesíti a képzés ideje alatti, az egységek elsajátításához tartozó ellenőrző teszteket, beadandó feladatokat, a záróteszt nem tölthető ki.

Maximális pontszám: 32 pont, a feladat teljesítéséhez szükséges 24 pont (75%).

A képzésen megszerezhető maximális pontszám: 120 pont. A tanfolyam teljesítéséhez szükséges 90 pont (75%). Minősítés: megfelelt, nem felelt meg.

A tanfolyam zárására és a tanúsítványok kiküldésére a képzés kezdetétől számítva a 6. hét végéig valósul meg.

A kurzus szervezője biztosítja a résztvevők számára:

  • A kurzus jelenléti szakaszához szükséges eszközök: Színes sakkfigura készlet és sakktábla, Sakkpalota babzsák szett (32db), Ovis Sakkpalota mágneslap, Nagy sakkfigura készlet (32 db), Óriás sakkszőnyeg, Ovis Sakkpalota poszter, Sakkpalota egyszerű figurák, Sakkpalota dobókocka, Ovis Sakkpalota puzzle, Sakkpalota dominó, Sakkpalota plüss család, Sakkpalota kártya, Sakkpalota dekoráció, Sakkpalota nyomdaszett.
  • A Polgár Judit Módszer online kurzus felületén a komplett távoktatói anyagot, a Résztvevői munkafüzetet és a felület felhasználói útmutatóját.
  • Konzulensi támogatás nyújtása a képzés alatt.
  • a képzés elvégzéséhez szükséges szakirodalmakat, melyeket a kurzus díjának befizetését követően juttat el a résztvevőhöz. (Óvodai foglalkozástervek (1.) és a Játékkártyák (1.) csomag és az Óvodai foglalkozástervek (2.) és a Játékkártyák (2.) csomag)

A képzésen való részvétel technikai feltételei, minden résztvevő számára:

Jelenléti szakasz: jegyzettömb, íróeszköz
Távoktatási szakasz: A résztvevők biztosítanak a képzés anyagának elsajátításához jegyzetfüzetet, íróeszközt, számítógépet, vagy laptopot, internet hozzáféréssel, kamerával és mikrofonnal.

Kapcsolattartás:

A képzés szervezője elektronikus úton tartja a kapcsolatot a résztvevőkkel. A képzéssel kapcsolatos útmutatót, a képzési anyag hozzáféréséhez szükséges információkat, a tananyag elsajátításához szükséges időtartam meghatározását, a javasolt egyéni haladási tervet a képzés megkezdése előtt, e-mailben kapják meg a jelentkezők.

A képzés szervezője a képzés elvégzését követően és sikeres záródolgozat esetén letölti a tanúsítványt a FAR rendszerből, amit elektronikus úton juttat el a résztvevőnek. A képzés lezárását követően a résztvevők elégedettségi kérdőívet töltenek ki online, anonim módon, amit a képzés szervezője készít el.

Az útmutatóban található az egyén tanulását támogató és a teljesítményét értékelő konzulensek elérhetősége és a kapcsolattartás módja.

A tanfolyamnyitó 1. napon (jelenléti képzési napon) a megjelenés kötelező. A többi konzultáción történő részvétel egyéni döntés alapján történik.

A tanítási egységekhez kötődő feladatok, tesztek elvégzése és szükség szerinti elküldése a konzulensnek kötelező eleme a tanfolyam sikeres elvégzésének. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a részvételt. A képzésen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Időbeosztás


A tananyag feldolgozásának időbeosztása

  Témakörök

A feldolgozáshoz szükséges idő

I. MODUL (JELENLÉTI SZAKASZ)
1. Általános ismertető egység Általános ismertetés a képzés felépítésére, megismerésére vonatkozóan ? 2 óra
1.1 A képzés felépítése, tematikája ? 1½ óra

1.2 A Sakkjátszótér felépítése, fejlesztési, alkalmazási területei

? ½ óra
  Szóbeli ellenőrzés  
2. Gyalog egység A Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program bemutatása ? 3½ óra
2.1 Fejlesztési célok ? ½ óra
2.2 Eszközrendszer  ? 1½ óra
2.3 A Sakkjátszótér program támogató szolgáltatásai ? ½ óra
2.4 Felkészülés az iskolára a Sakkjátszótér programmal ? ½ óra
2.5 Szakmai együttműködés, segítségnyújtás  ? ½ óra
  Papír alapú feleletválasztós teszt
3. Huszár egység Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program bevezetése az óvodai csoportokba ? 4½ óra
3.1 Játékok ajánlása a Sakkpalota sakk készlet bevezetéséhez  ? ½ óra
3.2 Játékok ajánlása a Sakkpalota babzsák szett bevezetéséhez  ? ½ óra
3.3 Játékok ajánlása az Ovis Sakkpalota poszter bevezetéséhez  ? ½ óra
3.4 Játékok ajánlása az Ovis Sakkpalota mágneslap bevezetéséhez  ? ½ óra
3.5 Játékok ajánlása az Ovis Sakkpalota puzzle bevezetéséhez  ? ½ óra
   Feleletválasztós teszt a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén
II. MODUL (TÁVOKTATÁS SZAKASZ)
4. Futó egység

A Kalandozások a sakktáblán c. kötet feldolgozása – A Sakkpalota csodálatos mesevilága

? 6½ óra
4.1 Sakk játék kialakulásának története ? ½ óra
4.2 A Sakkpalota meséje  ? ½ óra

4.3 Az 1. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 5-6.o.)

 ? ½ óra

4.4 A 2. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 7-8.o.)

 ? ½ óra
4.5 A Sakkpalota életkép bemutatása  ? ½ óra

4.6 A 3. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 9-10-11.o.)

? ½ óra

4.7 A 4. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 12-13.o.)

 ? ½ óra
4.8 A Sakkpalota lakói  ? ½ óra

4.9 Az 5. foglalkozás videó megtekintése
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 14-16.o.)

 ? ½ óra

4.10 A 6. foglalkozás videó megtekintése 
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 17-19.o.)

 ? ½ óra
4.11 Tájékozódás a Sakkpalotában  ? ½ óra
 

4.12 A 7. foglalkozás videó megtekintése 
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 16-17-.o.)

? ½ óra

4.13 A 8. foglalkozás videó megtekintése 
(Kalandozás a sakktáblán Óvodai foglalkozások tervei 23-27.o.)

? ½ óra
   Feleletválasztós teszt a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén 
1. KONZULTÁCIÓ

A távoktatási keretrendszer: https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu  BigBlueButtonBN felületén keresztül

5.Bástya egység A Sakklépések c. kötet feldolgozása - Sakkbáb ismeret ? 4½ óra 
5.1 A Sakklépések című kötet bemutatása  ? ½ óra
5.2 Cikcakk sakk dal  ? ½ óra
5.3 A bástya  ? ½ óra
5.4 A futó  ? ½ óra
5.5 A vezér  ? ½ óra
5.6 A király  ? ½ óra
5.7 A huszár  ? ½ óra
5.8 A gyalog  ? ½ óra
5.9 Az alapállás  ? ½ óra
   Beadandó feladat a tanultak alkalmazására vonatkozóan
6. Vezér egység A Sakk és matt c. kötet feldolgozása ? 5 óra
6.1 A Sakk és matt című kötet bemutatása ? ½ óra 
6.2 A bástya sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 4.-9.o.)  ? ½ óra
6.3 A futó sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 10.-17.o.)  ? ½ óra
6.4 A huszár sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 18.-23. o.)  ? ½ óra
6.5 A vezér sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 24-29 o.)  ? ½ óra
6.6 A gyalog sakk adása (Sakk és matt című élménykönyv 30.-35.o.)  ? ½ óra
6.7 Hogyan háríthatja el a király a sakkot? (Sakk és matt című élménykönyv 36.-43.o.)  ? ½ óra
6.8 Sakk vagy Matt? (Sakk és matt című élménykönyv 44.-57.o.)  ? ½ óra
6.9 Patt helyzet (Sakk és matt című élménykönyv 58.-65.o.)  ? ½ óra
6.10 Döntetlen (Sakk és matt című élménykönyv 66.-73.o.)  ? ½ óra
   Beadandó feladat a tanultak alkalmazására vonatkozóan
2. KONZULTÁCIÓ

A távoktatási keretrendszer: https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu BigBlueButtonBN felületén keresztül 

7. Király egység Irány az iskola! -  Óvodából iskolába, a Sakkjátszótérről a Sakkpalotába ? 4½ óra  
7.1 Az iskolai életmódra, a tanulásra való felkészítés ? 1½ óra
7.2 Mit nevezünk iskolaérettségnek? ? 1½ óra
7.3 Az iskolára való felkészítés lehetőségei a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programmal ? 1½ óra
   Beadandó feladat a tanultak alkalmazására vonatkozóan 
8. Sakkjátszótér egység Elméleti és gyakorlati ismeretek a program alkalmazására vonatkozóan ? 1½ óra  
8.1 A program elemeinek pedagógiai célzatú felhasználhatósága  ? 1 óra
8.2 Differenciálás lehetőségei a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programban  ? ½ óra
   Felkészülés a zárótesztre
3. KONZULTÁCIÓ A tananyag összefoglalása, felkészülés a zárótesztre, a résztvevőktől történő elköszönés A távoktatási keretrendszer: https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu  BigBlueButtonBN felületén keresztül  
Záróteszt kitöltése 5. hét végéig
A teszteket a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu keretrendszer automatikusan értékeli. A konzulensek egy-egy mondatos szöveges értékelést adnak a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületén keresztül. 6. hét végéig
Tanfolyamzárás, tanúsítványok kiküldése 6. hét végéig
A tantárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges időtartam 30 óra = 1 nap (jelenléti 8 óra) + 4 hét (távoktatás 22 óra) 
Megjegyzés: A tanfolyamnyitó 1. napon (jelenléti képzési napon) a megjelenés kötelező. A konzulensek személye és elérhetőségük a nyitó konzultáción kerül kihirdetésre.  

Regisztráció és időpontok


A következő blended 30 órás, az “Óvodáskorú gyermekek komplex fejlesztése a Sakkjátszótér programmal” képzés kezdő időpontja:

2022. május 21. A kurzus időtartama 1 nap jelenléti (8 óra) és 4 hét távoktatás (22 óra), azaz június 18-ig kell elvégezni. A regisztráció és a kurzus részvételi díjának befizetési határideje: 2022. május 12.

Fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet tanulni, a kurzus ideje alatt folyamatosan hozzá lehet férni a tananyaghoz, a feladatokhoz. A tanulás ideje és ütemezése tetszés szerint alakítható, egyéni ütemben történik.

A képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Regisztráció itt!

Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival!